BIBLEPAGE.NET

Lectură confortabilă de Biblia pe Internet

Versetul zilei

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd

Maleahi 4:2

Psalmii 31:24