BIBLEPAGE.NET

Lectură confortabilă de Biblia pe Internet

Versetul zilei

s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi

Faptele apostolilor 4:10

Proverbe 22:9