BIBLEPAGE.NET

Lectură confortabilă de Biblia pe Internet

Versetul zilei

Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării

1 Împăraţi 4:29

Proverbe 22:9