BIBLEPAGE.NET

Lectură confortabilă de Biblia pe Internet

Versetul zilei

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl

Ioan 4:23
Filipeni 3:8-11