BIBLEPAGE.NET

Lectură confortabilă de Biblia pe Internet

Versetul zilei

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia

Galateni 5:22

2 Corinteni 3:5