BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

I obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliją królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem

Mateusza 4:23