BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

A my jesteśmy świadkami jego w tem, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni

Dzieje apostolskie 5:32

Przysłów 14:8