BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu

Kolosan 3:16