BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Ale dusza moja niech się rozraduje w Panu, niech się rozweseli w zbawieniu jego

Psalmów 35:9

Izajasza 35:10