BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni będą

Mateusza 5:6

Izajasza 35:10