BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

(Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych.)

2 Koryntian 10:4

Izajasza 35:10