BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

A choćby się i góry poruszyły, i pagórki się zachwiały: jednak miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy się, mówi twój miłościwy Pan

Izajasza 54:10