BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię; któregom obuwia nosić nie jest godzien; ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem

Mateusza 3:11