BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy

2 Tesaloniczan 2:13