BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Tak mówi Pan: Strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość; bo blisko tego, że zbawienie moje przyjdzie, a sprawiedliwość moja objawiona będzie

Izajasza 56:1