BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum

Przysłów 9:10