BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi

Kolosan 3:15

Kolosan 3:2