BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim

2 Koryntian 5:21