BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Ale Izrael zbawion będzie przez Pana zbawieniem wiecznem; nie zawstydzicie się, ani będziecie pohańbieni, aż na wieki wieczne

Izajasza 45:17