BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić będziecie, i porościecie jako cielęta karmne

Malachiasza 4:2