BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Słuchaj ojca twego, który cię spłodził, a nie pogardzaj matką twoją, gdy się zstarzeje

Przysłów 23:22

2 Koryntian 3:5