BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Ale sąd nawalnie popłynie, jako woda, a sprawiedliwość jako strumień gwałtowny

Amosa 5:24

2 Koryntian 3:5