BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Bom ja jest z tobą, a żaden się na cię nie targnie, abyć miał co złego uczynić; albowiem ja wielki lud mam w tem mieście

Dzieje apostolskie 18:10

2 Koryntian 3:5