BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość

Galatów 5:22

2 Koryntian 3:5