BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Fałszywy świadek nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, nie ujdzie

Przysłów 19:5

2 Koryntian 3:5