BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Nasa Dios ang karunungan at kakayahan; kaniya ang payo at pagkaunawa

Job 12:13

Mga Hebreo 11:3