BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon

Mga Taga-Colosas 4:5

Juan 11:25