BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas

Mga Kawikaan 18:10

Josue 1:7