BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Kayo nga'y mangagbunga ng karapatdapat sa pagsisisi:

Mateo 3:8

Isaias 35:10