BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo

2 Mga Taga-Tesalonica 3:5
Ang bagong kapanganakan ay ang unang hakbang sa espirituwal na kapanahunan sa Hesus Kristo. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unlad sa kanyang espirituwal na pagsasanay.