BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan

Mga Kawikaan 18:5
Ang bagong kapanganakan ay ang unang hakbang sa espirituwal na kapanahunan sa Hesus Kristo. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unlad sa kanyang espirituwal na pagsasanay.