BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon

Mga Taga-Colosas 4:5
Ang bagong kapanganakan ay ang unang hakbang sa espirituwal na kapanahunan sa Hesus Kristo. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unlad sa kanyang espirituwal na pagsasanay.