BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Nguni't ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw

Mga Kawikaan 4:18
Ang bagong kapanganakan ay ang unang hakbang sa espirituwal na kapanahunan sa Hesus Kristo. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unlad sa kanyang espirituwal na pagsasanay.