BIBLEPAGE.NET

Isang kumportableng pagbabasa ng Biblia sa Internet

Taludtod ng Araw

Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin

Mateo 5:6
Ang bagong kapanganakan ay ang unang hakbang sa espirituwal na kapanahunan sa Hesus Kristo. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unlad sa kanyang espirituwal na pagsasanay.