BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Ser du en mann som er duelig i sin gjerning -- han kan komme til å tjene konger; han kommer ikke til å tjene småfolk

Salomos ordsprog 22:29

Salomos ordsprog 10:17