BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver

Malakias 4:2

Salmenes 31:24