BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Akt visdommen like så gagnlig for din sjel! Har du funnet den, så er det en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet

Salomos ordsprog 24:14

Salmenes 31:24