BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet

Romerne 1:18

Salmenes 31:24