BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Svepe for hesten, tømme for asenet, og kjepp for dårers rygg!

Salomos ordsprog 26:3

Salmenes 127:3