BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov

Romerne 3:27

Salmenes 127:3