BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore

Josvas 1:9
Romerne 5:8-9