BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet!

Salmenes 37:3
Matteus 8:16-17