BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Den rettferdiges frukt er et livsens tre, og den vise fanger sjeler

Salomos ordsprog 11:30
Matteus 8:16-17