BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt

Romerne 5:5
Matteus 8:16-17