BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

De opriktiges rettferdighet frelser, men de troløse fanges i sin egen ondskap

Salomos ordsprog 11:6

Kolossenserne 3:15