BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er ham til velbehag

Salomos ordsprog 11:1
Jeremias 9:23-24