BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Den rettferdiges munn bærer visdoms frukt, men den falske tunge skal skjæres av

Salomos ordsprog 10:31

Hebreerne 10:38