BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er hans ære at han overser krenkelser

Salomos ordsprog 19:11
Galaterne 5:5-6