BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder

Hoseas 10:12

Filippenserne 2:29