BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

For fjellene kan vei vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra dig, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer sig over dig

Esaias 54:10

Esaias 33:5