BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild

Matteus 3:11

Amos 5:24