BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!

Filippenserne 4:4

Amos 5:24