BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

(40:6) Herre min Gud, du har gjort dine undergjerninger og dine tanker mangfoldige imot oss; intet er å ligne med dig; vil jeg kunngjøre og utsi dem, da er de flere enn at de kan telles

Salmenes 40:5
1 korintierne 2:9-10