BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond

Handelingen 4:10

Spreuken 22:9