BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan den oever der zee is

1 Koningen 4:29

Spreuken 22:9