BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Efeziers 6:12
Romeinen 5:8-9