BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet

Jesaja 43:25

Psalmen 9:2