BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart

Kolossensen 3:16

Psalmen 100:2