BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen

Mattheus 3:11

Psalmen 100:2