BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De gerechtigheid der vromen zal hen redden; maar de trouwelozen worden gevangen in hun verkeerdheid

Spreuken 11:6

Kolossensen 3:15