BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden

Spreuken 18:10

Jozua 1:7