BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren

Maleachi 4:2

Johannes 16:24