BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen; maar de jaren der goddelozen worden verkort

Spreuken 10:27

Johannes 10:9