BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe

Spreuken 4:18
Jesaja 40:29-31