BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet

Deuteronomium 31:8
Jesaja 40:29-31