BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven

Johannes 5:24

Jesaja 33:5