BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid

Psalmen 45:7

Jesaja 33:5