BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer

Jesaja 54:10

Jesaja 33:5