BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Weldadigheid en waarheid bewaren den koning; en door weldadigheid ondersteunt hij zijn troon

Spreuken 20:28

Hebreen 11:3