BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Tweeerlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed

Spreuken 20:23

Hebreen 11:1