BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort; maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden

Spreuken 10:31

Hebreen 10:38