BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid

Jesaja 41:10

Hebreen 1:9