BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten

2 Korinthiers 10:4

Galaten 5:6