BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord

Efeziers 6:17
Galaten 5:5-6