BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer

Spreuken 21:3
Galaten 5:5-6